Čekejte, načítám obsah...

Záhadná zkratka PENB – heslo pro vyšší cenu prodeje nebo pronájmu

PENB je zkratka slov Průkaz energetické náročnosti budovy. Je to dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo jednotlivé, samostatné, ucelené části budovy. Tou může být např. podlaží, bytová jednotka, kanceláře nebo jiná část budovy určena k samostatnému užívání. Výsledným dokumentem je vyhodnocení spotřeby energie objektu za časovou jednotku.

„Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy – kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a zařazuje budovu do příslušné třídy v rozsahu A-G. Průkaz hodnotí veškerou energii potřebnou pro provoz budovy, tedy energii na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací a energii na osvětlení,“ jak uvádí Ministerstvo průmyslu a obchodu na svém webu www.mpo.cz.

PENB je vytvořen k ochraně klientů. Průkazy PENB informují realitní klienty o kvalitě nemovitosti. Lidé nekupují nejistou nemovitost například nemovitost, jejíž provoz se jim následně velmi prodraží. Smyslem průkazů je zlepšit orientaci kupujících a nových nájemníků v nákladech na energie v nemovitostech.

Kdy je povinnost opatřit si PENB

PENB jste povinni si opatřit:

  • při výstavbě nových budov,
  • při větších změnách dokončených budov (zásah do obálky budovy nad cca 25 % její celkové plochy nebo změna TZB),
  • při užívání nemovitosti orgánem veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2,
  • při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
  • při pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.

Jak PENB vypadá

Vzor a obsah průkazu, způsob jeho zpracování a umístění průkazu v budově stanoví prováděcí právní předpis – vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov v platném znění.

Platnost PENB

Průkaz má platnost 10 let. PENB vyhotovuje specializovaná firma resp. specialista.

Proč PENB

PENB ukazuje kupujícím, nebo budoucím nájemníkům energetickou náročnost jejích budoucího bydlení. V době vysokých a rostoucích cen za energie je jasné, že rozhodování o budoucích nákladech za bydlení, ať už je to jen podnájem, nebo vlastní bydlení, je zásadním rozhodujícím faktorem. Pokud nemáte k dispozici PENB v nabídce, je nutné ze zákona, označit nabídku nejhorší třídou G. Z logiky věci je jasné, že zájemci upřednostňují nabídky, které jim v dalších letech dovedou ušetřit významné finance (v horizontu deseti let např. i několik set tis. Kč). Proto neváhejte, a udělejte vše, pro co nejlepší PENB své nabídky (tepelná izolace, úsporné vytápění, rekuperace atd…).

Přidejte komentář

Compare listings

Compare